تاریخچه پیداش صنعت کارتن سازی و جعبه

تاریخچه پیداش صنعت کارتن سازی و جعبه

بسته بندی کارتنی محصولات قدمتی بسیار طولانی دارد.این نوع بسته بندی به خاطر ویژگی هایی که دارد،می تواند در بسیاری از صنایع، به خصوص صنایع غذایی مورد استفاده واقع شود.

 تاریخچه بسته بندی کارتنی و کارتن سازی برای چه زمانی است؟

تاریخ پیدایش بسته بندی کارتنی

بسته بندی کارتنی محصولات قدمتی بسیار طولانی دارد.این نوع بسته بندی به خاطر ویژگی هایی که دارد،می تواند در بسیاری از صنایع، به خصوص صنایع غذایی مورد استفاده واقع شود.

با پیدایش تمدن، انسان ها همواره در تلاش بوده اند که دارایی های خود را با بسته کردن نگهداری کنند.همزمان با پیدایش انقلاب صنعتی، بحث جابجایی و انتقال مواد و هم زمان آن صنعت بسته بندی پیشرفت های شگرفی کرد.در این ایام رقابت سنگینی برای فروش بین تجار و بازرگانان وجود داشت،این امر کمک بسیاری به پیشرفت صنایع بسته بندی کرد.

بسته بندی کارتنی تقریباً از زمان پیدایش کاغذ و مقوا شکل گرفت و مراحل پیشرفت را شروع به طی کردن کرد.نخستین تمدنی که اقدام به تولید کاغذ کرد را می توان چینی ها دانست.چینی ها توانستند در قرن ششم کارخانه کاغذسازی تاسیس کنند و از این بابت سردمدار هستند،بعدها اعراب صنعت کاغذ را تا حدود زیادی پیشرفت دادند.با گسترش کارخانه های کاغذ سازی استفاده از کاغذ برای بسته بندی نیز شروع به پیشرفت کرد.در آن دوران کشورهایی نظیر هلند، انگلیس و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی به طرق مختلف رو به بسته بندی کاغذی کردند.

 

چاپ  ایمیل